Katyonik Asfalt Emülsiyonları

Katyonik Asfalt Emülsiyonları

Katyonik Asfalt EmülsiyonlarıTeklif AL


Katyonik asfalt emülsiyonu, partikülleri katyonik olan asfalt partiküllerini, uygun emülatör yardımıyla su içerisinde dağılacak ve kararlı bir şekilde ayrışmadan kalmasıdır. 

Neden Katyonik Asfalt Emülsiyonları?

a) Ekonomik oluşu,
b) Çevreye zarar vermeyişi,
c) Taşınmasında ve uygulamasında ısıtılmaması,
d) +5 dereceye kadar uygulama yapılabilmesi,
e) Islak alana uygulama yapılabilmesi,
f) Fazla solvent içermemesi,
g) Yanıcı olmayışı,
h) İşçi sağlığına zarar vermeyişi,
ı) Kışın ve yazın rahatça kullanılabilmesi,
i) Sathı kaplama yapımında soyulma önleyici olması,
j) İyi bir su yalıtım malzemesi olması,
k) Laboratuar tarafından test sonuçları onaylanmadan üretime sevkedilmemesi,
l) Şark Kimya katyonik asfalt emülsiyonları TS 1082 ye uygun olması. 

Emülsiyon Çeşitleri:

Image ŞARK-1 CRS-1 YAPIŞTIRICI
Yapıştırma tabakası sızdırmayı önleyici olarak, toz önleme tabakası, su yalıtımında kullanılır.

ŞARK-2 CRS-2 SATIH KAPLAMA TEK KAT, ÇİFT KAT
Tek kat ya da çift kat satıh kaplamada sızdırmaz kat tabakası olarak eski yolları yenilemede, banketlerde, şehiiçi ve şehirlerarası yollarda uygulanır. Hız kesilir.

ŞARK-3 CMS-2 PLENTMİX, RODMİX YAMA
Otoyol, karayolları, şehiriçi, ara sokak vb yerlerde kullanılır. Yama yapımında plent mix malzemesi olarak kullanılır. Orta derecede kesilir.

ŞARK-4 CMS-2h BAĞLAYICI VE YAPIŞTIRICI
Düşük penetrasyonlu olup CMS nin kullanıldığı yerlerde kullanılır. Sıcak iklime sahip kesimlerde tercih edilir. Orta derecede kesilir.

ŞARK-5 CSS-1 ASTAR
Astar tabakası, granüller temel, çimentolu temel, sıcak karışım tabakası, binder tabakası üzerine astartabakası olarak atılan yavaş kesilen katyonik asfalt emülsiyonudur.

ŞARK-6 CSS-1h YAVAŞ KESİLEN DÜŞÜK PENETRASYONLU ASTAR
Düşük penetrasyonlu astar olup CSS-1 in kullanıldığı yerlerde kullanılır. Yavaş kesilir.