Asfalt Yapımında ve Onarımında Asfalt Emülsiyonunun Tarihçesi

Asfalt terimi, tarih öncesi devirlerde de var olan ve hatta Akadlarda “asfaltik” şeklinde kullanılan bir kavramdır. O dönemlerde, nesnelerin birbirine bağlanması ve geçirimsiz hale getirilmesi amacı ile bağlayıcı olarak kullanılan bir etkendi. Günümüzde temelde aynı sebeplerden dolayı kullanılan asfalt yapısı, ülkelere göre farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Kimi ülkelerde sıcak bağlayıcı karışımlara asfalt denilirken, kimi ülkelerde de sıcak karışımın yapılmasında kullanılan malzemeye asfalt denilmektedir.

1900’lü yıllarda ham petrolden üretilerek elde edilen asfalt, otomobil sektörünün de gelişmesine paralel olarak karayolu yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı şekilde yaygınlaşan asfalt üretimi, yıllar geçtikçe karakteristik özellikler kazanarak gelişmeye başlamıştır. Asfalt karışımlar elde edilirken amaç, işlev açısından düzenli ve mühendislik ihtiyaçlarını karşılayabilen bir madde elde edebilmektir.

Karayolları üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, yolların hava ve iklim değişimleri, yoğun trafik ya da ağırlık gibi sebeplerden dolayı bozulmaya uğradığı saptanmıştır. Bunun üzerine katyonik asfalt emülsiyonu adı verilen, su geçirimsiz ve soğuk şekilde şekillendirilebilen karışımlar geliştirilmiştir. Katyonik asfalt emülsiyonu, önceden uygulanan asfalt emülsiyonlarına göre hem ekolojik hem de ekonomik anlamda olumlu sonuçlar elde edilen karışımlar oldukları kanıtlanmıştır. Amerika’da yapılan araştırmalar neticesinde “Yüksek Performanslı Asfalt Kaplama” yöntemi olarak literatüre geçmiştir.

Ülkemizde asfalt emülsiyonu üretimi henüz yaygın bir üretime sahip olmamakla birliklte, gelişme kaydeden bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Şark Kimya firması, ülkemizde katyonik asfalt emülsiyonu üretimi ve uygulamasını gerçekleştiren firmalardan biridir. Uzun yıllar süren tecrübesi ve kaliteli üretimleri ile ülke ulaşımına ve aynı zamanda ekonomisine katkıda bulunmayı amaç edinmiş bir firmadır.